Polska tradycja – głęboko zakorzeniona w naszych genach  - wspominania zmarłych, metafizycznego z nimi obcowania, wcale nie ma proweniencji katolickiej, czy też chrześcijańskiej, bo Dzień Wszystkich Świętych dotyczy namaszczonych zmarłych dla rzeszy wiernych w Rzymie, a Zaduszki są plagiatem prawdziwego słowiańskiego święta obcowania z duchami przodków, czyli naszymi dziadami. To święto ma taką nazwę: Dziady,…