Pod nierównym sufitem Tomasza Terlikowskiego zaczęły płakać ikony. To nie żarty – przestrzega Terlikowski na portalu Fronda.pl. Czy Bóg ostrze­ga nas przed gi­gan­tycz­nym ka­ta­kli­zmem, który może roz­po­cząć się w Rosji i na Ukra­inie? Nie jest to wy­klu­czo­ne. W obu tych kra­jach, w kil­ku­na­stu klasz­to­rach ikony za­czę­ły pła­kać – pisze kaznodzieja z Frondy. Ba, Terlikowski wskazuje,…