Zapowiadane jest powstanie nowej partii lewicowej, która przyjmie szerszą formułę personalną. Zapowiada się ciekawie, bo przystąpić mają do niej osoby znane, ale nie zużyte w walce politycznej – i młode. Czekają na wynik wyborów prezydenckich, który będzie dla lewicy gromem z jasnego nieba. Na polskiej scenie politycznej jest potrzeba utworzenia zupełnie nowej partii, nie nazwałbym…