Nastał czas pomazańców i wariatów. Oto jeden z nich – babol.