Polacy w historii nie osiągnęli niczego większego, lepszego niż „Solidarność”. To nasze wyżyny, rok 1980, to obok dwóch innych dat, najważniejsze lata; 966 – wejście w cywilizację zachodnią, 1410 – zwycięstwo nad największym wówczas wrogiem plemiennym. „Solidaroność” – to geniusz Lecha Wałęsy, mimo jego braku wykształcenia, to także inne polskie wielkości (a jest ich całkiem…