Antoni Macierewicz zapytany w Brukseli czy sprawa Caracali nie wpływa negatywnie na relacje polsko-francuskie, szczególnie w kontekście współpracy wojskowej, był odpowiedzieć: „Nie obawiam się. Dowództwo wywiadowcze jest we wspólnym interesie wszystkich. Nie ma różnicy w zależności od państwa. Polityka francuska jest polityką stabilną od dawna. Taka sama jak dzisiaj była rok temu. Interesy państwowe są stabilne…