Dla portalu wiadomo.co wypowiada się konstytucjonalista prof. Marek Chmaj. Nie są to dobre rzeczy dla nas, dla Polski, w której upada porządek prawny. A co potem? Jesteśmy osamotnieni, jak to dawniej bywało, gdy traciliśmy niepodległość. Fragmenty wywiadu. JUSTYNA KOĆ: Panie profesorze, został pan poproszony o ekspertyzę dotyczącą zmian w ordynacji wyborczej, po czym na komisji…